Voor ongeveer 4 tot 6 uur per week, voor minimaal vier jaar.  Aanmeldingen graag voor 30 juni 2022.

De organisatie

UN Women is de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Sinds 2016 bestaat er een Nederlandse tak: UN Women Nederland. Ons doel is om fondsen te werven voor het werk van UN Women wereldwijd en om internationale campagnes te voeren in Nederland, zoals Orange the World en HeForShe. De organisatie in Nederland bestaat momenteel uit 11 bestuursleden, 3 management team leden en rond de 20 vrijwilligers. We zijn vooralsnog allemaal vrijwilligers en hebben geen kantoor, maar wel een levendige gemeenschap in appgroepen, online meetings en fysieke bijeenkomsten.   

Bestuurslid HR

Het bestuur is onderverdeeld in een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. In het dagelijks bestuur zitten de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en het nieuwe bestuurslid HR. In het algemeen bestuur zijn de expertisevelden fondsenwerving, corporate partnerships, communicatie en pers, advocacy en data & analyse vertegenwoordigd. Alle bestuursleden zijn meewerkend; zowel verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid als het uitvoeren ervan, samen met het MT en de vrijwilligers. Nu de campagnes van UN Women NL groter worden en we het werk steeds verder professionaliseren is er behoefte ontstaan aan een bestuurslid dat zich structureel ontfermt over het personeels- en vrijwilligersbeleid en zich aansluit bij het dagelijks bestuur.

Verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen van HR-beleid in samenspraak met MT en bestuur
 • Opstellen en uitzetten vacatures voor bestuur, MT, vrijwilligers en stagiaires
 • Coördineren van sollicitatieprocedures voor bestuur, MT, vrijwilligers en stagiaires
 • On boarding verzorgen van nieuwe team- en bestuursleden, vrijwilligers en stagiaires
 • Verzorgen interne nieuwsbrief
 • Coördineren van organisatie vrijwilligersmeetings, samen met de secretaris
 • Uitvoeren van lief & leed beleid
 • Monitoren welzijn alle betrokkenen
 • Opstellen gedragscode | protocol ongewenste omgangsvormen en integriteit
 • Opstellen Klachtenprocedure en Meldregeling Integriteit (klokkenluidersregeling)
 • Eens per maand aanschuiven bij overleg MT
 • Aanwezigheid bij dagelijks en algemeen bestuursvergaderingen

Wat we vragen

Een bestuurslid (m/v/x) met overtuigende werkervaring op het gebied van personeels- en/of vrijwilligersbeleid, en die zich voor minimaal vier jaar wil verbinden aan onze organisatie. De functie zal gemiddeld zo’n 4 tot 6 uur per week kosten. Afhankelijk van campagneperiodes is het meer of minder druk.

Wat we bieden

Het bestuur is onbezoldigd, maar biedt de kans om te werken met een gepassioneerde groep mensen die met hart en ziel werken aan een gezamenlijk doel: vrouwenrechten en gendergelijkheid wereldwijd en in Nederland. We zijn een flexibele organisatie waarin iedereen veel eigen initiatief kan ontplooien met veel vrijheid om de functie vanuit eigen deskundigheid in te vullen.

Procedure

Als je geïnteresseerd bent in deze functie dan ontvangen we graag uiterlijk 30 juni 2022 een motivatiemail en CV op contact@unwomen.nl . Daarna zullen we de meest geschikte kandidaten uitnodigen voor een (online) gesprek en streven ernaar binnen twee weken na de sluitingsdatum een besluit te nemen.