Vrijwilligersfunctie voor het coördineren van de Safe Streets campagne, waarin vanuit thuis wordt gewerkt met regelmatig online en af en toe offline overleg, voor ongeveer 4-6 uur per week, voor minimaal twee jaar. Aanmeldingen graag voor donderdag 8 september 23.59 uur.

De organisatie
UN Women is de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Sinds 2016 bestaat er een Nederlandse tak; UN Women Nederland. Ons doel is om fondsen te werven voor het werk van UN Women wereldwijd en om internationale campagnes zoals Orange the World en HeForShe naar Nederland te halen. De organisatie in Nederland bestaat uit 11 bestuursleden, 3 management teamleden en rond de 20 vrijwilligers. We zijn vooralsnog allemaal vrijwilligers en hebben geen kantoor, maar wel een levendige gemeenschap in appgroepen en online meetings. Nu het weer kan proberen we iets vaker fysiek af te spreken en zijn er af en toe vrijwilligersmeetings.

Taken vaste vrijwilliger coördinator Safe Streets campagne
De Safe Streets campagne is een Nederlandse afgeleide van de wereldwijde Safe Cities campagne van UN Women tegen straatintimidatie. Straatintimidatie wordt steeds meer erkend als een wereldwijd probleem, waartegen vooral lokale overheden moeten optreden. Ook in Nederland krijgt 80% tot 85% van de vrouwen en meisjes met straatintimidatie te maken. Inmiddels zijn 15 Nederlandse gemeenten verspreid over Nederland aangesloten bij de Safe Streets campagne. Met onder andere nieuwsbrieven en webinars probeert UN Women NL hen te informeren over good practices elders in de wereld, en om uitwisseling te stimuleren tussen Safe Streets gemeenten onderling.

UN Women Nederland is op zoek naar een nieuwe coördinator voor deze campagne, die het team van drie en hopelijk straks vier vrijwilligers op deze campagne aanstuurt.

Taken omvatten onder andere

  • Plannen en voorzitten van meetings van het Safe Streets team
  • Planning maken van activiteiten in de campagne en verdelen van taken in het team
  • Bewaken van actielijsten en signaleren van knelpunten
  • Interne contacten onderhouden met het MT lid voor de campagne
  • Interne contacten onderhouden met het communicatieteam rond nieuwsbrieven en webinars
  • Externe contacten onderhouden met onder andere het Ministerie van OCW en Regioplan rond hun programma Veilige Steden
  • Externe contacten onderhouden met andere organisaties actief op straatintimidatie, zoals Fair Spaces, Hollaback! en Emancipator
  • Externe contacten onderhouden met de Safe Cities campagne van het hoofdkantoor van UN Women in New York

Wat we vragen
Een vrijwilliger (m/v/x) die ervaring heeft met het coördineren van projecten en/of campagnes, en die zich in principe voor minimaal twee jaar wil verbinden aan onze organisatie. Inhoudelijke ervaring of affiniteit met het thema straatintimidatie of geweld tegen vrouwen en meisjes in het algemeen is een pré. De tijdsbesteding is gemiddeld 4-6 uur per week, afhankelijk van de activiteitenplanning.

Het Safe Streets team bestaat momenteel uit drie personen en komt eens per week, soms eens per twee weken, online bijeen. Tegelijk met de coördinator wordt ook gezocht naar een nieuwe vrijwilliger om de contacten met bestaande en nieuwe Safe Streets gemeenten te onderhouden.

Wat we bieden
De functie is onbezoldigd, maar biedt de kans om te werken met een gepassioneerde groep mensen die met hart en ziel werken aan een gezamenlijk doel; vrouwenrechten en gendergelijkheid wereldwijd en in Nederland. We zijn een flexibele organisatie en juichen eigen initiatief toe, je hebt veel vrijheid om met je deskundigheid de functie zelf in te vullen.

Procedure
Als je geïnteresseerd bent in deze vrijwilligersfunctie dan ontvangen we graag uiterlijk donderdag 8 september 23.59 een motivatiemail en CV op contact@unwomen.nl . Daarna zullen we de meest geschikte kandidaten uitnodigen voor een online gesprek en streven ernaar binnen twee weken na de sluitingsdatum een besluit te nemen.