Vrijwilligersfunctie voor het onderhouden van contacten met gemeenten in het kader van de Safe Streets campagne, waarin vanuit huis wordt gewerkt met regelmatig online en af en toe offline overleg, voor ongeveer 4-6 uur per week, voor minimaal twee jaar. Aanmeldingen graag voor donderdag 8 september 23.59 uur.

De organisatie
UN Women is de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Sinds 2016 bestaat er een Nederlandse tak; UN Women Nederland. Ons doel is om fondsen te werven voor het werk van UN Women wereldwijd en om internationale campagnes zoals Orange the World en HeForShe naar Nederland te halen. De organisatie in Nederland bestaat uit 11 bestuursleden, 3 management teamleden en rond de 20 vrijwilligers. We zijn vooralsnog allemaal vrijwilligers en hebben geen kantoor, maar wel een levendige gemeenschap in appgroepen en online meetings. Nu het weer kan proberen we iets vaker fysiek af te spreken en zijn er af en toe vrijwilligersmeetings.

Taken vaste vrijwilliger contacten gemeenten Safe Streets campagne
De Safe Streets campagne is een Nederlandse afgeleide van de wereldwijde Safe Cities campagne van UN Women tegen straatintimidatie. Straatintimidatie wordt steeds meer erkend als een wereldwijd probleem, waartegen vooral lokale overheden moeten optreden. Ook in Nederland krijgt 80% tot 85% van de vrouwen en meisjes met straatintimidatie te maken. Inmiddels zijn 15 Nederlandse gemeenten verspreid over Nederland aangesloten bij de Safe Streets campagne. Met onder andere nieuwsbrieven en webinars probeert UN Women NL hen te informeren over good practices elders in de wereld, en uitwisseling te stimuleren tussen Safe Streets gemeenten onderling.

UN Women Nederland is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor deze campagne om de contacten met bestaande Safe Streets gemeenten te onderhouden en nieuwe Safe Streets gemeenten begeleidt.

Taken omvatten onder andere

  • Contacten onderhouden met de verantwoordelijk ambtenaren van Safe Streets gemeenten
  • Verzamelen van beleidsplannen en good practices van Safe Streets gemeenten
  • Uitnodigen van Safe Streets gemeenten voor webinars of andere activiteiten
  • Informeren van gemeenten die interesse hebben om Safe Streets gemeente te worden en met hen overleggen over ondertekening van de Safe Streets verklaring
  • Aanleveren van informatie over Safe Streets gemeenten aan het communicatieteam, voor nieuwsbrieven, website en sociale media
  • Aanwezigheid bij wekelijkse/tweewekelijkse meetings van het Safe Streets team

Wat we vragen
Een vrijwilliger (m/v/x) die ervaring heeft met het onderhouden en coördineren van contacten met overheden, en het liefst ook inzicht heeft in gemeentelijke ambtelijke organisaties en in het bijzonder het sociale domein, en die zich in principe voor minimaal twee jaar wil verbinden aan onze organisatie. Inhoudelijke ervaring of affiniteit met het thema straatintimidatie of geweld tegen vrouwen en meisjes in het algemeen is een pré. De tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per week, afhankelijk van de activiteitenplanning en het aantal gemeenten dat interesse heeft in de campagne. Rond de Orange the World campagne van 25 november tot 10 december is het altijd drukker voor de hele organisatie.

Het Safe Streets team bestaat momenteel uit drie personen en komt eens per week, soms eens per twee weken, online bijeen. Tegelijk met de gemeentecontactpersoon wordt ook gezocht naar een nieuwe vrijwilliger om de Safe Streets campagne te coördineren.

Wat we bieden
De functie is onbezoldigd, maar biedt de kans om te werken met een gepassioneerde groep mensen die met hart en ziel werken aan een gezamenlijk doel; vrouwenrechten en gendergelijkheid wereldwijd en in Nederland. We zijn een flexibele organisatie en juichen eigen initiatief toe, je hebt veel vrijheid om met je deskundigheid de functie zelf in te vullen.

Procedure
Als je geïnteresseerd bent in deze vrijwilligersfunctie dan ontvangen we graag uiterlijk donderdag 8 september 23.59 een motivatiemail en CV op contact@unwomen.nl . Daarna zullen we de meest geschikte kandidaten uitnodigen voor een online gesprek en streven ernaar binnen twee weken na de sluitingsdatum een besluit te nemen.