UN WOMEN NEDERLAND

DONEER nu
Help nu de vrouwen en meisjes in Afghanistan

Vrouwen en meisjes in Afghanistan krijgen het steeds moeilijker onder het Taliban regime. Ze mogen niet meer naar school, hun mogelijkheden om te werken zijn ingeperkt en ze lijden onder gebrek aan voedsel en zorg.

Sinds december 2022 verbiedt de Taliban hulporganisaties om vrouwelijke hulpverleners in te zetten. Daarmee worden ongeveer 11,6 miljoen Afghaanse vrouwen afgesneden van levensreddende hulp, want ze mogen ook geen hulp aannemen van mannen.

VN-organisaties zoals UN Women vallen gelukkig niet onder het verbod. UN Women is vastbesloten om in Afghanistan te blijven en de hulp aan vrouwen juist uit te breiden. We blijven strijden voor de mensenrechten van vrouwen en meisjes.

Dat kunnen we niet zonder jouw hulp. Help je mee?

  • € 15 betekent een week voedselhulp voor één vrouw
  • Met € 60 kunnen we één vrouw een opleiding voor nieuw werk geven
  • € 100 zorgt voor onderdak voor vijf vrouwen in een opvangcentrum

Jouw bijdrage kan het verschil maken.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Deze verschijnt maximaal 6x per jaar.