Wat doet UN Women?

Ons doel: in 2030 gelijke rechten en kansen voor vrouwen en meisjes.
We weten wat er moet gebeuren, nu nog de middelen!

Wat ons drijft

Vrouwen zijn de sleutel om armoede de wereld uit te helpen
Armoede en discriminatie van vrouwen zijn twee kanten van dezelfde medaille; alleen als vrouwen gelijke kansen krijgen kan armoede effectief bestreden worden. Samenlevingen blijven achter als de helft van de bevolking onvoldoende onderwijs krijgt en geen toegang tot fatsoenlijk betaald werk, geen bedrijf kan starten, geen land kan bezitten of krediet kan krijgen, en bloot staat aan geweld. Armoede slaat over op de volgende generatie als vrouwen geen mogelijkheden hebben om hun kinderen te voeden, te kleden en naar school te sturen.
We hebben de kennis en het netwerk, nu nog de middelen
UN Women heeft de kennis en het netwerk om te zorgen dat gendergelijkheid in 2030 een feit is. Al sinds de jaren zeventig evalueert UN Women initiatieven op hun bijdrage aan duurzame verandering. Met lokale projecten in meer dan 90 landen heeft UN Women unieke mogelijkheden om wetenschappelijk geteste methoden uit te wisselen tussen landen, en de projecten die werken op te schalen zodat miljoenen mensen bereikt worden.

Hoe we werken

Lobby en beleidsbeïnvloeding

UN Women is niet zomaar een maatschappelijke organisatie. Het is een organisatie van de Verenigde Naties, waardoor UN Women een unieke toegang heeft tot regeringen en beleidsmakers. UN Women legt druk op regeringen om hun wetgeving en beleid te verbeteren. Dit heeft er in het afgelopen jaar bijvoorbeeld voor gezorgd dat kindhuwelijken in een aantal Afrikaanse landen zijn verboden, en dat Egypte statenloze vluchtelingenvrouwen van paspoorten voorziet.

Lokale projecten

In negentig landen voert UN Women projecten uit om ervoor te zorgen dat de levens van vrouwen ook daadwerkelijk verbeteren. Door vrouwelijk leiderschap en ondernemerschap te stimuleren, armoede onder en geweld tegen vrouwen te bestrijden en door de positie van vrouwen in crisissituaties te verbeteren, zodat zij niet langer de eerste slachtoffers zijn van oorlogsgeweld, natuurrampen en humanitaire crises.

Samenwerking

Door haar wereldwijde bereik kan UN Women vrouwen en vrouwenorganisaties samenbrengen. UN Women werkt nauw samen met lokale maatschappelijke organisaties, en ondersteunt deze organisaties waar mogelijk inhoudelijk en financieel. Zo wordt hun inzet gebundeld en worden hun stemmen bij regeringen gehoord.

UN Women betrekt nadrukkelijk ook mannen, omdat het veranderen van de verhouding tussen mannen en vrouwen inspanning van beide kanten vergt.

Voorbeelden van projecten

Kindhuwelijken uitbannen in Malawi
In Malawi trouwt de helft van de meisjes voor hun achttiende, vaak met een veel oudere man, en gaat daarna niet meer naar school. Onder flinke druk verbood de regering van Malawi kindhuwelijken in 2015. Meteen daarna kwam UN Women in actie om samen met vrouwenorganisaties in Malawi dorpsleiders, ouders en meisjes voor te lichten. Speciale ‘granny squads’ werden ingezet; teams van grootmoeders die in dorpen kindhuwelijken signaleren en met ouders in gesprek gaan. Inmiddels zijn duizenden kindhuwelijken ontbonden, en gaan de meisjes weer naar school.
Vrouwen naar de stembus in Pakistan
Ondanks dat vrouwen in Pakistan al sinds 1947 stemrecht hebben, konden velen daar geen gebruik van maken omdat ze niet het juiste identiteitsbewijs hadden. UN Women voerde campagne om op grote schaal identiteitsbewijzen beschikbaar te maken, en stimuleerde vrouwen te gaan stemmen. Het percentage vrouwen dat naar de stembus ging rees binnen vier jaar van 44% naar 86%.

Wat we doen

We hebben de kennis en het netwerk om in 2030 gelijke kansen voor vrouwen en mannen te realiseren.
Dit doen we door te investeren in deze werkgebieden:

Bestrijding van geweld tegen meisjes en vrouwen

Economische onafhankelijkheid

Vrouwelijk leiderschap

Humanitaire noodhulp

Vrede en veiligheid

UN Women is actief in 90 landen wereldwijd. Benieuwd waar?