UN Women Nederland

Vrede en veiligheid
Vrede en veiligheid

UN Women steunt de volwaardige en gelijke vertegenwoordiging en deelname van vrouwen op alle niveaus van vredesprocessen en het creëren van veilige situaties. UN Women voert de vrouwen-, vrede- en veiligheidsagenda uit door onderzoek, het verzamelen van gegevens, uitwisselingen en het in kaart brengen van goede voorbeelden om beleidsmakers en programmamanagers te informeren over de mogelijkheden.

Feiten en cijfers
  • De wereld heeft 2 biljoen euro uitgegeven aan het leger in 2020. Dat is 2,6 procent meer dan een jaar eerder. Gemiddeld werd 2,4 procent van het Bruto binnenlands product uitgegeven aan leger, het grootste aandeel sinds 2009.
  • Historisch gezien geven landen in conflictgebieden twee tot drie keer zoveel aan defensie dan aan gezondheidszorg. In stabiele landen is het vaak omgekeerd.
  • In 2017 vormden de uitgaven aan het leger het grootste aandeel van de wereldwijde uitgaven aan geweld. Dat komt neer op zo’n 14,7 biljoen dollar.
  • De kosten van het leveren van drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne aan mensen die dat zelf niet kunnen betalen, het bereiken van de minimum onderwijsnorm en het uitbannen van extreme armoede en honger, kosten respectievelijk 2, 6 en 13 procent van de uitgaven aan het leger.
  • Uit een groot onderzoek onder 153 landen van 1990 tot 2019 blijkt dat in landen met een lager inkomen en beperkte democratie een sterk verband bestaat tussen militarisatie en genderongelijkheid.
Voorbeeld uit Kenya, Lucy Nduati

Lucy Nduati

Lucy Nduati

Lucy Nduati is een 34-jarige alleenstaande moeder en politieagent in Nairobi. In haar werk kreeg ze te maken met seksueel en gender gerelateerd geweld. In 2013 heeft UN Women met hulp van de Keniaanse regering geholpen bij de opzet van de Keniaanse vereniging van vrouwen bij de politie en werkt aan het vergroten van het aandeel vrouwen in het politiekorps. Het werk van Nduati houdt verband met SDG 16 gericht op vrede, justitie en sterke publieke diensten.

“Waar ik vandaan kom, zijn politieagenten zeer gewaardeerde personen en dus was mijn familie trots toen ik er een werd. Maar een politieagente zijn in Kenia zorgt voor uitdagingen. De cultuur hier is onderdeel van het oude Afrikaanse patriarchale systeem waar vrouwen niet aan de macht komen. In de meeste gevallen voelen mannen zich vernedert als ik ze arresteer. Soms maken ze seksuele avances, omdat ze denken dat ik ze dan laat gaan. Het is belangrijk dat meer vrouwen bij de politie komen, omdat de meeste mensen vrouwen begripvoller vinden. Zij hebben een unieke manier om hun werk te doen, gebaseerd op communicatie.

Ik ben nu zes jaar in functie en als secretaris van de Keniaanse vereniging van vrouwelijke politieagenten heb ik interesse gekregen in zaken rond seksueel en gender gerelateerd geweld. Ik leid nu een netwerk in het middenkader van het korps en we zijn bezig om juist die zaken vervolgd te krijgen.”

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Deze verschijnt maximaal 6x per jaar.