UN Women Nederland

Over ons
Sinds 2016

Realiseren van gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Verantwoording

UN Women Nederland is een onafhankelijke stichting onder Nederlands recht die tot doel heeft om het werk van UN Women wereldwijd te ondersteunen door middel van fondsenwerving en campagnes en door vrouwenrechten en gendergelijkheid in eigen land te bevorderen.

Landen

Projekten

Donaties

Vrijwilligers

Hoe we werken

Lobby en beleidsbeïnvloeding

UN Women is niet zomaar een maatschappelijke organisatie. Het is een organisatie van de Verenigde Naties, waardoor UN Women een unieke toegang heeft tot regeringen en beleidsmakers. UN Women legt druk op regeringen om hun wetgeving en beleid te verbeteren. Dit heeft er in het afgelopen jaar bijvoorbeeld voor gezorgd dat kindhuwelijken in een aantal Afrikaanse landen zijn verboden, en dat Egypte statenloze vluchtelingenvrouwen van paspoorten voorziet.

Lokale projecten

In negentig landen voert UN Women projecten uit om ervoor te zorgen dat de levens van vrouwen ook daadwerkelijk verbeteren. Door vrouwelijk leiderschap en ondernemerschap te stimuleren, armoede onder en geweld tegen vrouwen te bestrijden en door de positie van vrouwen in crisissituaties te verbeteren, zodat zij niet langer de eerste slachtoffers zijn van oorlogsgeweld, natuurrampen en humanitaire crises.

Samenwerking

Door haar wereldwijde bereik kan UN Women vrouwen en vrouwenorganisaties samenbrengen. UN Women werkt nauw samen met lokale maatschappelijke organisaties, en ondersteunt deze organisaties waar mogelijk inhoudelijk en financieel. Zo wordt hun inzet gebundeld en worden hun stemmen bij regeringen gehoord.

UN Women betrekt nadrukkelijk ook mannen, omdat het veranderen van de verhouding tussen mannen en vrouwen inspanning van beide kanten vergt.

Wie we zijn

Het bestuur

Liesbeth Pruijs

Voorzitter

Suzanne van Nieuwenhuijzen

Secretaris

Claire Nooij

Bestuurslid

Colette Vermast

Bestuurslid HR

Pam van Ipenburg

Bestuurslid

Marita Langerak

Bestuurslid

Greet Vink

Bestuurslid

Wencke Ester-Lorber

Bestuurslid

Het managementteam

Marije Cornelissen

Algemeen Directeur

Iromy Mendes

Manager Events

Claudia Batstra

Manager Network & Advocacy

Thea Hoekstra

Manager Communications

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Deze verschijnt maximaal 6x per jaar.