Over ons

UN Women Nederland is een onafhankelijke stichting onder Nederlands recht die tot doel heeft om het werk van UN Women wereldwijd te ondersteunen door middel van fondsenwerving en campagnes en door vrouwenrechten en  gendergelijkheid in eigen land te bevorderen.

Wie wij zijn

Het bestuur

Marit

Voorzitter

Marit Maij is ruim 25 jaar werkzaam op het terrein van internationale betrekkingen, Europese samenwerking, mensenrechten en migratie. 

Momenteel is Marit directeur-bestuurder van ActionAid Nederland. Daarvoor was zij speciaal gezant migratie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 2012 tot 2017 was zij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, waar zij onder meer woordvoerder Europese Zaken en Asiel en Migratie was. Zij was tevens lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, waar zij ondervoorzitter van de commissie gelijke rechten was. 

In 1996 trad zij in dienst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en werkte zij onder meer op de ambassades in Costa Rica en Peking. Zij werkte daarvoor ook enkele jaren in Brussel bij Europese instellingen. 

Marit heeft masters in politicologie, business administration en mensenrechten.  

(Neven)functies: 

 • Directeur-bestuurder ActionAid Nederland (bezoldigd) 
 • Voorzitter UN Women Nationaal Comité Nederland (onbezoldigd) 
 • Bestuurslid Nederlandse afdeling Société des membres de la Légion d’Honneur (onbezoldigd) 
 • Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband VO Regio Leiden (bezoldigd) 
 • Lid bestuur FSC Nederland (onbezoldigd) 

Claudette

Secretaris

Claudette Kinds is secretaris binnen het bestuur van UN Women Nationaal Comite Nederland. Ze is nu bezig met het afronden van haar Liberal Arts and Sciences bachelor aan University College Groningen en specialiseerd zich binnen Politics, Philosophy en International Business. In deze laatste fase van haar Bachelor doet ze onderzoek voor UN Women NL naar UN Women geweld tegen vrouwen preventieprojecten die mannen en jongens betrekken. Hierdoor heeft ze veel kennis opgedaan over de onderwerpen gendergelijkheid, vrouwenrechten en geweld tegen vrouwen. Daarnaast is ze betrokken geweest bij de Orange the World Campagne in 2020.

Momenteel is ze actief in het part-time bestuur van AIESEC, een NGO die actief is in meer dan 124 landen en ontwikkelingsmogelijkheden aan studenten te biedt. Hier heeft ze zich professioneel en persoonlijk ontwikkelt op internationaal vlak. Naast haar bestuurlijke functie werkt ze als student adviseur bij Career Services van de faculteit van Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Hiervoor is ze ook betrokken geweest bij het Shelter City project van Justice and Peace the Netherlands, waarbij ze een mee mocht lopen met een vrouwenrechten verdediger uit Nigeria.

Enaam

Penningmeester

Enaam Ahmed Ali is Penningmeester van UN Women Nederland. Momenteel is ze daanaast innovatie manager bij Rabobank, waar ze werkt aan het vergroten van financiele inclusie voor kleine boeren wereldwijd door middel van innovatie en technologie. Voordat ze binnen het bankwezen begon, was ze ondernemer op gebied van e-commerce (modest fashion) en data analytics. Naast haar rol als innovatie manager, is ze onder andere onderdeel van het organisatieteam van Women’s March NL die jaarlijks in maart meer dan 10 duizend bezoekers mobaliseren om aandacht te vragen voor vrouwenrechten. Daarnaast is ze ook onderdeel van het Moslim vrouwencollectief S.P.E.A.K. Door haar ervaring op deze vlakken is ze actief bij een aantal media, zoals de NOS, en spreekt ze internationaal over onderwerpen als technologie en vrouwenrechten.

Enaam heeft economie en financiering gestudeerd en begint in september 2019 een MSc development economics.

Nevenfuncties:

 • Innovatie manager; Rabobank (bezoldigd)
 • Spreekster/consultant (in de media en bij events) (bezoldigd)
 • Penningmeester UN Women Nederland (onbezoldigd)
 • Lid van Moslim vrouwencollectief S.P.E.A.K. en Women’s March NL (onbezoldigd)

Aimée

Bestuurslid

Aimée Vegter zet zich al bijna 20 jaar binnen de goede doelen sector voor een rechtvaardiger wereld voor kwetsbare groepen mensen, met als aandachtsgebied partnership development en fondsenwerving. Momenteel werkt zij als zelfstandig adviseur strategie & fondsenwerving voor diverse goede doelen. Voorheen ontwikkelde ze het geefbeleid en de geefcultuur als Hoofd Fondsenwerving bij academisch medisch centrum VUmc en als global partnership lead bij Plan, waar zij een wereldwijde samenwerking met Accenture ontwikkelde, die inmiddels 10 jaar bestaat. Daarvoor werkte ze in diverse marketing & development functies bij ABN AMRO Bank. 

Aimée is afgestudeerd in Staats en Bestuursrecht en in International Business Law.

Naast haar werk voor UN Women, zet Aimée zich ook in voor verbetering van de positie van vrouwen en meisjes, bij de Unie van Soroptimisten, een wereldwijde organisatie die ook binnen de VN is vertegenwoordigd. Aimée ontwikkelde in 2017 een landelijke ledenwerf concept, waarmee de daling van het aantal leden inmiddels is omgezet in gezonde groei: leden die zich inzetten voor gelijke kansen en rechten voor vrouwen en meisjes. 

Nevenfuncties:

 • Freelance adviseur fondsenwerving/strategie

 • Lid bestuur UN Women Nederland

 • Lid Extensie Commissie Unie van Soroptimisten Nederland

 • Inkomend President Bestuur Soroptimistclub Bussum

 • Voorzitter Stichting bootverhuur Naarden

Jolanda

Bestuurslid

Jolanda Bouwens is ruim 20 jaar actief op het vlak van strategische Communicatie. Momenteel is zij Hoofd Communicatie bij het Kadaster, een zelfstandig bestuursorgaan welke de bron van informatie is over eigendom en gebruik van vastgoed en ruimte. Internationaal draagt het Kadaster bij aan de internationale ambitie om wereldwijd armoede te bestrijden en mensen eigendom en zeggenschap over grond te geven. Daarvoor was zij strategisch communicatie-adviseur bij Holland Casino en bij Essent.

In 2013 studeerde Jolanda Servant Leadership op de Green Leaf Academy. Hiervoor rondde zij de Leergang Diversiteit als Strategie af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2004 deed ze Brandmanagement bij de Erasmus Universiteit en Nyenrode en daaraan voorafgaand Beleid Communicatie en Organisatie bij de VU Amsterdam. In de periode1995 -1999 doorliep Jolanda haar eerste studie; Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Utrecht.

Nevenfuncties:

 • Examinator Strategische Communicatie D bij SRM (bezoldigd)
 • Bestuurslid UN Women Nationaal Comité Nederland (onbezoldigd)
 • Member EACD, European association of Communicatie Directors (onbezoldigd)
 • Member EGN, European network of Communication Directors (onbezoldigd)

Liesbeth

Bestuurslid

Na negen jaar commerciële dienstverlening, heeft Liesbeth Pruijs zich ontwikkeld tot een echte ‘goede doelen vrouw’, die het beste tot haar recht komt in de rol van maatschappelijk bevlogen ondernemer. Niet voor niets werd zij daarom uit volle overtuiging de eerste algemeen directeur bij Stichting Opportunity in Bedrijf; opgericht met als doel diversiteit en inclusive leadership te laten landen in corporate Nederland. Samen met haar man heeft zij een internationaal opererend management consultancy bedrijf opgericht, The Next Level, waarbij zij nu al 17 jaar verantwoordelijk is voor de individuele – en team coaching.

Een meisjesdroom kwam uit toen zij als commercieel directeur lid werd van het directieteam van ontwikkelingsorganisatie Plan International Nederland. Hier heeft zij zich in het bijzonder hard gemaakt om de organisatie vooral te richten op meisjes en vrouwen. Girls First. Tenslotte heeft zij met haar passie voor kinderen en sport als directeur bij de Richard Krajicek Foundation, samen met haar team, het verschil mogen maken voor kinderen in aandachtswijken.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting KunstKlank (onbezoldigd)

 • Lid Raad van Advies Stichting IT4Kids (onbezoldigd)

 • Lid Raad van Advies Diyalo Foundation (onbezoldigd)

 • Lid Bestuur UN Women Nederland (onbezoldigd)

Noémi

Bestuurslid

Noémi Prent schrijft voor diverse media, waaronder Nu.nl, Zin en OPZIJ (voorheen BNR Nieuwsradio en diverse regionale kranten). Tijdens haar sociologiestudie specialiseerde ze zich in gendergelijkheid (in de muziek) en dat is terug te zien in haar publicaties.

Momenteel werkt ze aan haar eerste boek dat in 2021 zal uitkomen bij BBNC Uitgevers: Feminisme voor Dummies. Ook is Noémi werkzaam bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, waar ze onderdeel is van de alliantie Act4Respect. Als projectmedewerker van Act4Respect zet ze zich in voor een wereld zonder fysiek, seksueel en cybergeweld onder jongeren en jongvolwassenen.

Noémi heeft Sociologie (Vrije Universiteit van Amsterdam) en Media, Informatie & Communicatie (Hogeschool van Amsterdam) gestudeerd. Daarnaast volgt ze de bachelorstudie Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam.

Nevenfuncties:

 • Projectmedewerker Act4Respect bij Atria (bezoldigd)
 • Freelance journalist voor o.m. Nu.nl, Zin & OPZIJ (bezoldigd)
 • Bestuurslid UN Women Nederland (onbezoldigd)
 • Student Docent Muziek bij het Conservatorium van Amsterdam

Susan

Bestuurslid

Susan Krieger is 25 jaar werkzaam in de ICT (Cap Gemini, Digicash, Tridion), met als voornaamste richting grote internetplatformen (Twinspark, Recipeweb, funda).In haar huidige betrekking is ze senior product owner van het kanker.nl platform die onder beheer valt van een stichting gefinancierd door het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Kanker.nl is het centrale online platform in Nederland met informatie over kanker en werkt samen met de voornaamste oncologische partijen in Nederland. Inmiddels telt kanker.nl elke maand bijna een half miljoen unieke bezoekers.

“Als ik kort zou moeten omschrijven wat mij drijft dan is het mijn niet aflatende nieuwsgierigheid. Mijn grootste kwaliteiten liggen op het vlak van analytisch en abstraherend vermogen, altijd een stap terugnemen voor de helicopterview en de drive om problemen zo goed mogelijk op te lossen. Mijn huidige focus is op functies die direct maatschappelijke impact hebben.”

Susan is hiernaast onbezoldigd werkzaam als topleraar voor ‘de digitale topschool’ een platform voor basisschoolleerlingen die extra uitdaging nodig hebben en voor Surinaamse kunstschatten ter bevordering van Surinaamse kunst. Susan is van Surinaamse en Nederlandse afkomst. Bij UN Women is ze verantwoordelijk voor de digitale portefeuille.

Nevenfuncties:

 • Product owner platform kanker.nl (bezoldigd)
 • Topleraar De digitale topschool (onbezoldigd)
 • Bestuurslid UN Women Nederland (onbezoldigd)

Suzanne

Bestuurslid

Suzanne Edelkamp is momenteel werkzaam als project and fundraising officer bij de Dr. Denis Mukwege Foundation. De organisatie richt zich op het ondersteunen van survivors van conflict gerelateerd seksueel geweld wereldwijd.

Zij is gepassioneerd over vrouwenrechten en heeft tijdens haar Master International Relations and Diplomacy aan de Universiteit Leiden onderzoek gedaan naar seksueel geweld tegen vrouwen. In de afgelopen jaren heeft zij ervaring opgedaan bij een breed scala aan internationale organisaties, zoals UNHCR en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in New York. Ze heeft aantoonbare ervaring in fondsenwerving en marketing en ontwikkelt haar projectmanagementvaardigheden op ambitieuze wijze. In november 2019 in zij toegetreden als bestuurslid van UN Women Nederland.

Ze heeft een Bachelor of Science in Bestuurskunde en een Advanced Master in International Relations en Diplomacy aan de Universiteit Leiden behaald.

Nevenfuncties:

 • Project en fundraising officer Dr. Denis Mukwege Foundation (bezoldigd)

 • Bestuurslid UN Women Nederland (onbezoldigd)

Het managementteam

Marije

Marije Cornelissen is Algemeen Directeur van UN Women Nederland.

Voorheen was zij in de periode 2009-2014 lid van het Europees Parlement, actief op het gebied van vrouwenrechten, werkgelegenheid en uitbreiding met de landen op de Westerse Balkan. Ze was in 2016 de VN-Vrouwenvertegenwoordiger voor Nederland.

Naast haar taken voor UN Women werkt Marije sinds 2014 als freelance consultant voor internationale en nationale instellingen en mensenrechtenorganisaties. Ze is ook spreker en moderator op diverse conferenties binnen haar vakgebieden, en geeft cursussen en workshops in EU lobbyen bij de Universiteit Leiden, Clingendael en het College of Europa.

Marije heeft politicologie met specialisatie internationale betrekkingen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht.

Nevenfuncties:

 • Freelance consultant bij Cornelissen Consultancy EU (bezoldigd)
 • Universitair Docent Universiteit Leiden (bezoldigd)
 • Algemeen Directeur UN Women Nederland (onbezoldigd)
 • Raad van Aanbeveling Edukans (onbezoldigd)

Sahar

Sahar Afzal is Manager Internationaal binnen het Medewerkers Team van UN Women Nederland.

Vorig jaar heeft ze cum laude haar master in Conflict Resolution and Governance gehaald. Momenteel werkt ze als lecturer conflict studies en politicologe aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is ze daar beleidsmedewerker voor het College van Bestuur en werkt ze aan internationalisering, diversiteit en sociale veiligheid. Sahar Afzal is Manager Internationaal binnen het Medewerkers Team van UN Women Nederland. Vorig jaar heeft ze cum laude haar master in Conflict Resolution and Governance gehaald. Momenteel werkt ze als lecturer conflict studies en politicologe aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is ze daar beleidsmedewerker voor het College van Bestuur en werkt ze aan internationalisering, diversiteit en sociale veiligheid. 

De afgelopen vier jaar was Sahar werkzaam in het bestuur van UN women Nederland als secretaris. Daarvoor was Sahar de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties waar ze zich vooral bezighield met de SDGs, jongeren vrede en veiligheid en jongerenparticipatie. Ze heeft vele reizen mogen maken naar VN-instanties en projecten in het veld. Hierdoor heeft ze veel ervaring opgedaan binnen verschillende VN-organisaties en kennis gemaakt met het diplomatieke veld. 

Als manager Internationaal houdt ze zich bezig met Internationale Zaken zoals Bejing +25, de SDGs, CEDAW, Generation Equality Forum en de CSW. 

Nevenfuncties:

 • Manager Internationaal UN Women Nederland (onbezoldigd)
 • Lecturer Conflict Studies en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (bezoldigd)
 • Beleidsmedewerker College van Bestuur aan de Universiteit van Amsterdam (bezoldigd)
 • Raad van Advies Dutch United Nations Student Association Amsterdam (onbezoldigd)

Josine

Josine Boven is Manager Communicatie binnen het MT van UN Women Nederland.

Josine werkt ruim 20 jaar als communicatieadviseur en woordvoerder voor diverse organisaties. Sinds 2011 doet zij dat vanuit haar eigen bedrijf, BovenGewoon Communicatie. Zo heeft ze ondermeer gewerkt bij de Tweede Kamer, Rijkswaterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In 2018 kwam Josine als vrijwilliger bij UN Women NL als persvoorlichter specifiek voor de Orange the World campagne. Sinds september 2019 maakt zij onderdeel uit van het MT. Haar aandachtsgebieden zijn de communicatiestrategie, alle communicatie-uitingen, zoals deze website, de nieuwsbrief en de media.