Sinds kort heeft UN Women Nederland een nieuwe voorzitter! Na drie jaar heeft Anke Vervoord het stokje overgedragen aan Marit Maij. Marit is Speciaal Gezant Migratie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze was van 2012 tot 2017 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, waar ze ondervoorzitter van de commissie gelijke rechten was.

Over haar motivatie om voorzitter van UN Women Nederland te worden zegt Marit: “In Nederland denken we geregeld dat de emancipatie klaar is. Maar op de thema’s waarop UN Women zich inzet: politieke participatie, economische zelfstandigheid en de strijd tegen geweld jegens vrouwen en meisjes, is de emancipatie echt nog niet af. Er is werk aan de winkel. Een mooie club en een urgente inhoud om als voorzitter van het bestuur mee aan de slag te mogen gaan. In december 2013 pleitte ik samen met veel toenmalige collega’s in de Tweede Kamer voor extra financiering voor UN Women en voor het opzetten van een Nederlands Nationaal Comité. De financiële middelen kregen we los, maar de oprichting van het Nationaal Comité liet nog even op zich wachten. De initiatiefnemers van het eerste uur van UN Women Nederland verdienen een groot compliment voor de oprichting, geen eenvoudige klus. Ik vind het een eer en een prachtige uitdaging om nu in de volgende fase voorzitter van het bestuur te zijn”.

 UN Women Nederland bedankt Anke voor de prachtige eerste jaren en ziet uit naar de toekomst met Marit.