Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, staan wereldwijd 66 beurzen, waaronder Euronext Amsterdam, stil bij gendergelijkheid en vrouwenrechten. Dit in het kader van de wereldwijde’ Ring the Bell’ campagne. “Wij hopen dat deze opening van de beurs op Internationale vrouwendag een startschot is voor meer inzet van Nederlandse bedrijven om gelijke kansen te creëren voor mannen en vrouwen”, zo stelt Marit Maij, voorzitter van UN Women Nederland.

Bedrijven zijn essentiële partners voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het gaat hierbij om inzet voor een divers personeelsbeleid, maar bijvoorbeeld ook om progressief advertentiebeleid waarin stereotype beelden van vrouwen en mannen niet meer worden herhaald, of zorg dragen voor de veiligheid van vrouwen in de productieketen. Dit is vastgelegd in de Women’s Empowerment Principles (WEP’s); zeven uitgangspunten die bedrijven kunnen onderschrijven als zij een bijdrage willen leveren aan gendergelijkheid en vrouwenrechten. De WEPs zijn uitgewerkt in een analyse-tool waarmee bedrijven kunnen zien op welke terreinen zij het goed doen, en waar verbetering mogelijk is.

Met de ‘Ring the Bell’ campagne hoopt UN Women steeds meer bedrijven te bereiken die zich willen inzetten voor een toekomst waarin discriminatie van en geweld tegen vrouwen verleden tijd is.