Zoals in de meeste crises worden ook hier vrouwen het hardst getroffen. Vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen vormen daarbij één van de meest kwetsbare groepen. Zij zijn gevlucht voor oorlogsgeweld, zoals in Syrië, of ontsnapt aan genocide, zoals de Rohingya uit Myanmar, maar velen van hen worden nu weer geconfronteerd met geweld. Marije Cornelissen en Bozica Simeunovic pleiten voor meer aandacht voor deze groep. Lees hier het opiniestuk.