De slogan voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, die moeten leiden naar een eerlijke en duurzame wereld in 2030, is ‘Leave no one behind’. We moeten zorgen dat de meest kwetsbare mensen meegenomen worden in ontwikkeling. Het overgrote merendeel van deze meest kwetsbare mensen zijn vrouwen en meisjes. Helaas lijkt dit principe door de coronacrisis onder druk te staan; de positie van vrouwen en meisjes wordt door veel landen niet als prioriteit gezien. Sommige andere VN-fondsen en internationale goede doelen die noodhulp bieden kunnen rekenen op aanzienlijke bijdragen van VN-lidstaten, het UN Women Emergency Fund helaas veel minder. Onder landen die niets bijdragen zijn hen die gewoon tegen vrouwenrechten zijn, zoals Saudi Arabië en Rusland. Maar ook landen die niet inzien dat juist nu vrouwenrechten van groot belang zijn. Het werk van UN Women is daarom extra afhankelijk van mensen die vrouwenrechten wel belangrijk vinden.