In de raadzaal van het gemeentehuis in Zeist werd maandag 8 maart, op Internationale Vrouwendag, de intentieverklaring ondertekend om van de gemeente Zeist een Safe Streets gemeente te maken. Burgemeester Koos Janssen en wethouder Laura Hoogstraten zetten hun handtekening onder het document.

In een Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte.

Veiligheid
Burgemeester Koos Janssen en wethouder Laura Hoogstraten spreken de intentie uit om van de gemeente Zeist een Safe Streets Gemeente te maken en te doen wat in hun macht ligt om de veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte, het uitgaansleven en het openbaar vervoer te waarborgen. Wethouder Laura Hoogstraten: “Ik denk dat bijna alle vrouwen wel een vervelende situatie kunnen benoemen waarin zij zich onveilig hebben gevoeld of geïntimideerd. Ik wil dat vrouwen en meisjes zich in de gemeente Zeist zonder angst voor seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie in de openbare ruimte kunnen bewegen. Daar profiteren alle inwoners van, ook bijvoorbeeld de LHBTI-gemeenschap.”

UN Women Nederland is blij om Zeist te mogen verwelkomen als Safe Streets gemeente. Directeur Marije Cornelissen: “Door de verklaring te ondertekenen geeft Zeist aan dat ze serieus werk wil maken van een probleem waar het overgrote deel van de vrouwen en meisjes mee te maken krijgt.”

De ondertekening werd bijgewoond door mevrouw Åsa Ekvall, coördinator Safe Streets van UN Women, Marianne Morren, voorzitter Soroptimisten Zeist en de raadsleden Ans Pereboom en Gerard van Vliet (beiden GroenLinks).

Motie
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 16 februari 2021 werd de motie Safe Streets in Zeist unaniem aangenomen. Het college onderschrijft de motie en koppelt die vanwege de bredere strekking aan artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Daarin wordt gesteld dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.
In de motie staat dat Internationale Vrouwendag een uitgesproken gelegenheid is voor de gemeente Zeist om zich aan te sluiten bij het project Safe Streets van de UN Women. Raadslid Ans Pereboom nam het initiatief voor de motie.

Wereldwijd
Seksuele intimidatie in de openbare ruimte is een probleem dat wereldwijd speelt, met een grote negatieve impact op de levens van vrouwen en meisjes. In VN-verband hebben landen zich gecommitteerd aan het bestrijden hiervan, op nationaal en lokaal niveau. Gemeenten over de hele wereld streven er binnen het Duurzame Ontwikkelingsdoel 11 voor om te voorzien in universele toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, onder meer door het terugdringen van het aantal slachtoffers van fysieke of seksuele intimidatie.

Onderzoek in aantal Nederlandse steden toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. Een derde van de vrouwen en meisjes is daadwerkelijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer.