Zonder een centrale rol voor vrouwen en meisjes halen we de duurzame werelddoelen uit de agenda 2030 niet. Dat zei onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, tevens directeur van UN Women, Sima Bahous. Zij was een van de sprekers tijdens een politiek forum over duurzame ontwikkeling op woensdag 13 juli. Volgens Bahous maakt de evaluatie van duurzaam werelddoel 5, gendergelijkheid, duidelijk dat veel zaken anders moeten. Er moet meer aandacht komen voor gendergelijkheid om de doelen uit Agenda 2030 te bereiken. De gezondheid, onderwijs en leiderschap van vrouwen verdient meer aandacht en steun. Daarnaast moeten vrouwen meer mogelijkheden krijgen op financieel gebied.

Photo: UN Women/Ryan Brown.

De tijd raakt op, zo stelt Bahous. Tussen de crises, oorlogen, humanitaire rampen, voedseltekorten, energiecrisis, financiële onzekerheden, inflatie en onhoudbare schulden, zien we de ernstige gevolgen van klimaatverandering met verlies aan biodiversiteit en toenemende vervuiling. “Daardoor neemt de kans op overstromingen, droogte en meer crises toe”, waarschuwt ze. Veel vrouwen verliezen hun baan en lijden onder de verslechterende economie. Terwijl het ook de vrouwen en meisjes zijn die het meest lijden onder het toenemend huiselijk geweld door de coronacrisis. “Er is geen hoekje in deze wereld waar geweld tegen vrouwen en meisjes niet bestaat. Al 245 miljoen meisjes en vrouwen zijn fysiek of seksueel misbruikt door een naaste. De noodnummers zijn wereldwijd vaker gebeld tijdens de coronacrisis, toen de vrouwen en meisjes opgesloten zaten met hun belagers. “Het goede nieuws is dat er oplossingen zijn. Ik vraag van u dat gendergelijkheid hier onderdeel van uitgaat maken. Het vijfde werelddoel is niet alleen een doel, maar ook de sleutel en het fundament voor alle duurzame werelddoelen. Het is simpel: betere gendergelijkheid leidt tot duurzamere en vredelievender gemeenschappen”, aldus Bahous. Zij sloot af met vijf verzoeken aan de politieke leiders van landen wereldwijd:
  1. Investeer meer in gendergevoelige sociale bescherming en bij overheidsorganisaties om weerbaarder te zijn bij toekomstige crises
  2. Versterk de capaciteit van organisaties die kunnen helpen, vergroot het leiderschap van vrouwen en erken dat vrouwen en meisjes zelf ook een rol moeten spelen in het vormen van hun toekomst
  3. Zorg voor adequate financiering voor gendergelijkheid, bijvoorbeeld ook door het een prioriteit te maken in nationale budgetten en ontwikkelingshulp
  4. Laten we zorgen voor goede cijfers, Het is onverteerbaar dat er halverwege de agenda naar 2030 nog gebieden zijn waar data ontbreekt om de voortgang bij te houden
  5. Omarm de belangrijke rol en bijdrage van de samenleving en vrouwenorganisaties van vrouwenrechtenverdedigers en verdedigers van de natuur, van jonge vrouwen en mannen op deze wereld erkennen en omarmen. Hun mee laten beslissen, vertaalt zich uiteindelijk in een verandering in onze maatschappij en zal de weg naar herstel en weerbaarheid versnellen.
Lees de hele toespraak in het Engels op unwomen.org