UN WOMEN NEDERLAND

Women’s Empowerment Principles
UN Women Nederland

Women’s Empowerment Principles

UN Women nodigt bedrijven uit om de Women’s Empowerment Principles te ondertekenen: zeven uitgangspunten om een bijdrage te leveren aan gendergelijkheid en vrouwenrechten te respecteren. De WEPs zijn uitgewerkt in een analyse-instrument waarmee bedrijven kunnen zien op welke terreinen zij het goed doen, en waar verbetering mogelijk is. Anders dan de meeste instrumenten, stopt deze niet bij personeelsbeleid. Ook in de productieketen, het advertentiebeleid en zakenrelaties kunnen bedrijven een belangrijke rol spelen om de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren
Doelgroep

De WEP’s zijn gebaseerd op internationale arbeids- en mensenrechtennormen en gebaseerd op de erkenning dat bedrijven belang hebben bij en verantwoordelijk zijn voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.

WEP’s zijn een primair instrument voor het leveren van prestaties door bedrijven op het gebied van gendergelijkheid van de 2030-agenda en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Door lid te worden van de WEPs-gemeenschap, geeft de CEO aan dat hij zich inzet voor deze agenda op de hoogste niveaus van het bedrijf en om samen te werken in netwerken van meerdere belanghebbenden om zakelijke praktijken te bevorderen die vrouwen sterker maken. Deze omvatten gelijk loon voor gelijkwaardig werk, genderbewuste praktijken in de toeleveringsketen en nultolerantie tegen seksuele intimidatie op de werkplek.

Word lid van de WEP's

Laat jouw baas de WEPs ondertekenen!

Help om geweld

tegen vrouwen en meisjes te bestrijden!

Orange the World

Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen

Safe streets

Samen maken we de straten van Nederland veilig voor vrouwen.

He For She

Gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Deze verschijnt maximaal 6x per jaar.