UN WOMEN NEDERLAND

Utrecht
Utrecht

Op 13 December 2017 heeft de locoburgemeester van Utrecht de intentieverklaring van Safe Streets ondertekend. Het doel is het terugdringen van straatintimidatie onder alle bewoners, waaronder meisjes, vrouwen en LHBTI+, door middel van:

• Inzicht in de aard en omvang van straatintimidatie en de trends en ontwikkelingen die zich hierin voordoen in de komende jaren
• Inzicht in de huidige aanpak van de gemeente en haar partners die bijdraagt aan de aanpak van straatintimidatie, witte vlekken hierin, beschikbare best practices en benodigde aanvullingen en nieuwe maatregelen voor een effectieve aanpak;
• Borging van de aanpak van straatintimidatie in bestaande programma’s en plannen.

De gemeente komt twee keer per jaar bijeen met verschillende belanghebbenden om te praten over de stand van zaken en om van elkaar te leren. Uit de onderzoeken blijkt dat er behoefte is aan een meldpunt. De gemeente hanteert een beleid waarin interne en externe partners met elkaar samenwerken. Utrecht probeert daarnaast bij te dragen aan de ontwikkeling van nationale wetgeving.
Safe Streets Utrecht

Orange the World

Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen

He For She

Gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Women’s Empower-ment Principles

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Deze verschijnt maximaal 6x per jaar.